چهارمین همایش سراسری سالانه دانشجویان حسابداری ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

چهارمین همایش سراسری سالانه دانشجویان حسابداری ایران

چهارمین همایش سراسری سالانه دانشجویان حسابداری ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط ،انجمن حسابداری ایرانانجمن حسابداري ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری سالانه دانشجویان حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش سراسری سالانه دانشجویان حسابداری ایران