همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی، بهمن ماه ۱۳۹۴

همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی

National Conference on Financial Innovation and Financial Development

پوستر همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی

همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی