کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

پوستر کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه لرستان، در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان