اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی، تیر ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی

پوستر اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی

اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۵ توسط ،دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان لرستان- موسسه عدالت گستر باركه افلاك در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی