دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی

Second congress on fertility health and midwifery counseling

پوستر دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی

دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان،دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در شهر گرگان برگزار گردید.