اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه، دی ماه ۱۳۹۲

اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه

First Gas,Technology & Development Conference

پوستر اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه

اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي مركز فرمانداري فيروزآباد در شهر فیروزآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه