فراخوان مقاله فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح ۲، اسفند ماه ۱۳۹۹

فراخوان مقاله فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح ۲

Call for the article Culture, Politics, Civilization Economy of Fatah Al-Futuh 2

پوستر فراخوان مقاله فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح ۲

فراخوان مقاله فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح ۲ در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،پژوهشكده و انديشكده تمدن سازان آركا در شهر شیراز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.