فراخوان مقاله فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح ۲، خرداد ماه ۱۴۰۰

فراخوان مقاله فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح ۲

Call for the article Culture, Politics, Civilization Economy of Fatah Al-Futuh 2

پوستر فراخوان مقاله فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح ۲

فراخوان مقاله فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح ۲ در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،پژوهشكده و انديشكده تمدن سازان آركا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.