چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت

چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت

The fourth and fifth news conference on education

چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت