اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی

پوستر اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی

اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی