همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، اسفند ماه ۱۳۹۴

همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

National conference features educational management in the age of information and communication technologies

پوستر همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات