نخستین جشنواره کارآفرینی ایثارگران، اسفند ماه ۱۴۰۱

نخستین جشنواره کارآفرینی ایثارگران

The first entrepreneurship festival of sacrificers

پوستر نخستین جشنواره کارآفرینی ایثارگران

نخستین جشنواره کارآفرینی ایثارگران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین جشنواره کارآفرینی ایثارگران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در نخستین جشنواره کارآفرینی ایثارگران