اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا

پوستر اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا

اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشكده فني و حرفه اي دختران دكتر شريعتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا مراجعه فرمایید.