ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی، خرداد ماه ۱۳۹۷

ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

Sixth Congress of Food and Diet Supplements

پوستر ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،سازمان غذا و داروانستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور در شهر تهران برگزار گردید.