همایش ملی آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران

همایش ملی آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران

پوستر همایش ملی آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران

همایش ملی آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط گروه مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:
پیش بینی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و پیامدهای تحولات خانواده و جایگاه زنان در آینده در ایران
تبیین رویکردی آینده نگرانه به موضوعات خانواده وزن در پرتو واقعیتهای فکری و عملی موجود
بررسی مبانی فکری و واقعیتهای عملی گذشته و حال جهت بهبود وضعیت آینده خانواده و زنان

 

محورهای همایش:
سیاستگذاری های دولتی در حوزه زنان و خانواده
تاثیر آموزه های دینی، اصول حقوقی و احکام و مسائل فقهی بر پایداری خانواده
جهانی شدن، سبک زندگی، الگوی مصرف و تحول در خانواده
کنشهای اقتصادی و اشتغال زنان، اقتصاد مقاومتی و تحول در خانواده
شکاف نسلی، تحول در ارزشها و خانواده
تحول در الگوها و اشکال ازدواج: ارزشها و آیینهای مترتب بر آن
زنان و فضای مجازی، بسترهای نوین ارتباطاتی، آموزشی، اقتصای، فراغتی، فرصتها و تهدیدها و پیامد آن در تحول در خانواده
تحول در جایگاه زن و خانواده در کشورهای اسلامی
روابط دو جنس در خانواده: تحول در تعاملات و تعارضات (اشکال سنتی و مدرن)
تحولات خانواده در آینده و پیش بینی آسیبهای پیش رو
تحولات در خانواده ایرانی: گذشته، حال و آینده