اولین همایش منطقه ای نساجی، مهر ماه ۱۳۸۷

اولین همایش منطقه ای نساجی

First Congress on Textile Engineering

اولین همایش منطقه ای نساجی در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري در شهر رى برگزار گردید.