اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی

National sports science conference with public sports

پوستر اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی

اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی