نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی، اسفند ماه ۱۳۹۴

نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی

First National Conference on New Findings of Microbiology

پوستر نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی

نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان در شهر لاهیجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی