اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت در جنگ های آینده، آذر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت در جنگ های آینده

First National Conference on Command and Management in Future Wars

پوستر اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت در جنگ های آینده

اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت در جنگ های آینده در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه افسری امام علی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت در جنگ های آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت در جنگ های آینده