نخستین همایش قاچاق دارو، بهمن ماه 98

نخستین همایش قاچاق دارو

The first conference on drug trafficking

پوستر نخستین همایش قاچاق دارو

نخستین همایش قاچاق دارو در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه آموزشی و پژوهشی توانمندسازان کیمیا دانش (آوید) در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش

-  فعالیت­های سازمان جهانی بهداشت در حوزه مبارزه با داروهای اصالت (counterfeit) و کارگروه SF

-  راه حل­ های فنی موجود در دنیا برای شناسایی فراورده­ های غیر اصیل

-  وضعیت ایران از نظر مبارزه با فراورده­ های غیر اصیل

-  اطلاع رسانی و افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ سازی

-  مسائل حقوقی و قوانین

-  پیگیری و راه حل­های اقتصادی کاهش بازار فرآورده­های اصالت ((counterfeit

-  استفاده از فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی (AI) در مبارزه با فرآورده­ های اصالت (counterfeit) 

-  تاثیر رونق فعالیت­ها مربوط به قاچاق و تقلب دارو و ملزومات درمانی بر اقتصاد و سلامت مردم

-  اصالت (counterfeit) در فراورده ­های طبیعی و طب سنتی 

-  نقش رسانه­ ها در بازار فراورده­ های قاچاق و تقلبی

- گردشگری و توسعه بازار قاچاق و تقلب