دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران، آذر ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران

2nd International Accounting Conference in Iran

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸ توسط ،انجمن حسابداری ایرانانجمن حسابداري ايران در شهر تهران برگزار گردید.