نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران

نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران

The First Conference of Accounting in Iran

نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۸۷ توسط انجمن حسابداری ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اصلی کنفرانس:

آموزش حسابداری
استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی
حسابداری و نظام راهبری شرکت ها
نقش اطلاعات حسابداری در بهبود کسب و کار
نقش جوامع حرفه ای در پیشبرد حسابداری
کاربرد‌‌‌‌‌فناوری اطلاعات در حسابداری
نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه
بورس های اوراق بهادار، به کارگیری و هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری
نقش حسابداری در ایجاد نظام های یکپارچه اطلاعات مالیاتی
نقش حسابداری در تشخیص مالیات بر در آمد
کاربرد فنـاوری اطلاعـات در مالیـات ستانی
تجربه بین المللی در نقاط مشترک مالیـات ستـانی
زمینه های همکاری حسابداران در کشور هـای فارسـی زبـان
سایر موارد مرتبط با محور اصلی کـنفـرانس