کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018، مرداد ماه ۱۳۹۷

کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018

پوستر کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018

کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018 در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه همايش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018