کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران

پوستر کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه نمودار توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران