اولین کنگره ملی کشاورزی، دام و صنایع غذایی، آذر ماه ۱۳۹۲

اولین کنگره ملی کشاورزی، دام و صنایع غذایی

پوستر اولین کنگره ملی کشاورزی، دام و صنایع غذایی

اولین کنگره ملی کشاورزی، دام و صنایع غذایی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار در شهر سبزوار برگزار گردید.