کنگره بین المللی سیره فاطمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

کنگره بین المللی سیره فاطمی

International Congress on Lady Fatima

پوستر کنگره بین المللی سیره فاطمی

کنگره بین المللی سیره فاطمی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط ، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی سیره فاطمی مراجعه فرمایید.