همایش رویکردهای نوین در معماری و شهرسازی، مهر ماه ۱۳۹۴

همایش رویکردهای نوین در معماری و شهرسازی

Conference on New Approaches in Architecture and Urban Planning

پوستر همایش رویکردهای نوین در معماری و شهرسازی

همایش رویکردهای نوین در معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۴ توسط ،مركز رشد دانشگاه آزاد فارسان در شهر فارسان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش رویکردهای نوین در معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.