اولین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم

The first national conference of healthy family, healthy society

پوستر اولین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم

اولین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات، در شهر قائنات برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم