نخستین همایش ملی خانواده و آسیب های اجتماعی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نخستین همایش ملی خانواده و آسیب های اجتماعی

The First National Conference on Family and Social Violence

پوستر نخستین همایش ملی خانواده و آسیب های اجتماعی

نخستین همایش ملی خانواده و آسیب های اجتماعی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، در شهر جهرم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی خانواده و آسیب های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی خانواده و آسیب های اجتماعی