دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری، آذر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری

2st Conference on Fundamental Researches in Management and Accounting

پوستر دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری