جشنواره ملی پارچه فجر، آذر ماه ۱۳۹۸

جشنواره ملی پارچه فجر

Fajr National Fabric Festival

جشنواره ملی پارچه فجر در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات جشنواره ملی پارچه فجر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در جشنواره ملی پارچه فجر