اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری، خرداد ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری

1National Conference on Science? Technology and Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،شركت سارينا پروژه رها دانش در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری مراجعه فرمایید.