اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد، آذر ماه 97

اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد

First Symposium on empowerment and talent management

پوستر اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد

اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ توسط مرکز رویش و توانمد سازی کوشا - خانه سرباز صلح ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

  • نقش سازمانها در مدیریت توانمندسازی و پرورش نیروی مستعد
  • مقایسه توانمندسازی با ابعاد شخصیتی
  • نظام آموزشی کشور، مدیریت توانمندسازی،موانع و راهکارهای آن
  • و...

 

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد