اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد، آذر ماه ۱۳۹۷

اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد

First Symposium on empowerment and talent management

پوستر اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد

اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ توسط ،مركز رويش و توانمد سازي كوشا - خانه سرباز صلح ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد