کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری، آذر ماه 98

کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری

National Conference of Eco-Tourism, Culture and Tourism Development

پوستر کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری

کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی بینالود و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

محورهای اصلی کنفرانس:
1- گردشگری، اکوتوریسم و توسعه شهری و روستایی

2- گردشگری، اکوتوریسم، مدیریت و بازاریابی

3- گردشگری، اکوتوریسم و توسعه اجتماعی- اقتصادی

4- گردشگری، اکوتوریسم و معماری

5- گردشگری، اکوتوریسم و محیط زیست


زیر محورهای کنفرانس:
1- گردشگری، اکوتوریسم و توسعه شهری و روستایی
   - گردشگری و جهانی شدن
   - گردشگری و آمایش سرزمین
   - گردشگری و توسعه شهری و روستایی
   - اکوتوریسم و توسعه منطقه ای

 

2- گردشگری، اکوتوریسم، مدیریت و بازاریابی
   - اکوتوریستم و فرصت های کسب و کار
   - اکوتوریسم، فناوری اطلاعات و استارتاپ ها
   - مشتری مداری در بازاریابی اکوتوریسم
   - بازارهای هدف در اکوتوریسم
   - نقش کار آفرینی در حوزه اکوتوریسم
   - فناوری اطلاعات در گردشگری

3- گردشگری، اکوتوریسم و توسعه اجتماعی- اقتصادی
   - اکوتوریسم و آداب و رسوم جوامع محلی
   - اکوتوریسم و درآمدهای پایدار از حوزه گردشگری
   - اکوتوریسم و توانمند سازی جوامع محلی
   - گردشگری و صنایع دستی

4- گردشگری، اکوتوریسم و معماری
   - اقامتگاه های بوم گردی و معماری بومی
   - گردشگری و منظر شهری و روستایی
   - معماری و گردشگری پایدار
   - معماری و توسعه صنعت گردشگری

5- گردشگری، اکوتوریسم و محیط زیست
   - اکوتوریسم و مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست در ایران
   - اکوتوریسم و میراث طبیعی
   - اکوتوریسم و انرژی‌های پاک
   - مدیریت پسماند و گردشگری
   - تنوع زیستی و گردشگرمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری