کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری، آذر ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری

National Conference of Eco-Tourism, Culture and Tourism Development

پوستر کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری

کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی بینالود،موسسه آموزش عالي بينالود در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری