نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه با تاکید بر برنامه درسی، اسفند ماه ۱۴۰۲

نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه با تاکید بر برنامه درسی

The 1st International Conference on Education of Students with Special Needs: Curriculum Issues

پوستر نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه با تاکید بر برنامه درسی

نخستین همایش بین المللی تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه با تاکید بر برنامه درسی در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۲ توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استثنايي در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.