همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۳

همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار

National Conference on Earth Sciences and Sustainable Development

همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميمه در شهر شاهین شهر و میمه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار