دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD)، آذر ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD)

The 2nd International Congress on Extermination of Life (with the Aquatic and VAD Approach)

پوستر دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD)

دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD) در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،بيمارستان دكتر مسيح دانشوريدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.