دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD)، آذر ماه 97

دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD)

The 2nd International Congress on Extermination of Life (with the Aquatic and VAD Approach)

پوستر دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD)

دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD) در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ توسط بیمارستان دکتر مسیح دانشوری و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.