همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف

همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه علم و صنعت پرديس بهشهر در شهر بهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف