همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری

همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری

پوستر همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری

همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۲ توسط معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- شناخت تاریخچه پیدایش المان های شهری
- جایگاه و اهمیت المان های شهری درموقعیت کنونی
- بررسی ارتباط المان های شهری با دیدگاه های طراحی شهری
- معرفی راهکارهایی در جهت کاهش مشکلات اجرایی المان های شهری
- تقویت گردشگری با بهره گیری از المان های شهری
- ارتقای سطح خوانایی شهر به واسطه المان های شهری
- به اشتراک گذاری علوم و تجربیات در حوزه طراحی و بهره برداری از المان های شهری
- تحلیل هویت ایرانی-اسلامی در پرداخت المان های شهری
- بررسی شهر شیراز در بهره گیری از المان های شهری

محورهای همایش:

- المانهای شهری، تاریخچه و مبانی نظری                 
- المانهای شهری، مشکلات و دستور العمل های اجرایی
- المانهای شهری ،تاثیر گذاری بر ارکان طراحی شهری
- المانهای شهری، جایگاه آن در طراحی معاصر کلان شهرهای ایران
- المانهای شهری، نقش آن در تقویت گردشگری             
- المان های شهری و نقش آن در ارتقای سسواد بصری شهروندی
- المان های شهری و ایجاد هویت ایرانی-اسلامی
- المان های شهری، شیراز، گذشته، حال، آینده