همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری، مهر ماه ۱۳۹۲

همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری

پوستر همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری

همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۲ توسط ،معاونت برنامه ريزي شهرداري شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.