هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The 7th International Conference on Modern Researches in Counseling, Educational Sciences and Psychology of Iran

پوستر هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،انجمن جمعیت شناسی ایرانسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلاممرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.