همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی، دی ماه ۱۳۸۹

همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

National Conference on Agricultural Waste and Waste Management

پوستر همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۹ توسط ،سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی