دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری

Entrepreneurship and competitiveness

پوستر دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری

دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه مازندران،مركز كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری