همایش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش

همایش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش

پوستر همایش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش

همایش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۶ توسط مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب و تحت حمایت سیویلیکا در شهر میناب برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
برقراری عدالت و توسعه آموزشی و راهکارهای آن در مناطق محروم استان 
بررسی راهکارهای تنوع بخشی به محیط های یاددهی یادگیری
بررسی چالش های توسعه متوازن و هدایت تحصیلی و راهکارهای آن 
بررسی وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش و چشم انداز آن در سال های آتی
بررسی میزان موفقیت طرح شهاب در آموزش و پرورش
سبک زندگی سالم و دنیای مجازی نوجوانان
پیاده سازی اندیشه اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش
آموزش حقوق شهروندی در آموزش و پرورش
راهکارهای عملیاتی نمودن شیوه های نوین آموزش الکترونیکی و مجازی در آموزش ضمن خدمت معلمان
آسیب شناسی نظام آموزشی ابتدایی و راهکارهای آن 
آسیب شناسی نظام آموزش متوسطه و راهکارهای آن 
بررسی راهکارهای جلب مشارکت عمومی در احداث مدارس جدید
تولید محتوای الکترونیکی و نقش معلمان در توسعه و گسترش آن در مدارس
نقد و بررسی کتب تازه تالیف پایه دهم متوسطه 
بررسی راهکارهای توسعه و گسترش طرح هوشمند سازی مدارس با رویکرد مشارکت جویانه
بررسی راهکارهای توسعه  اشتغال وکارآفرینی در هنرستان های کارودانش و فنی و حرفه ایی
بررسی راهکارهای تقویت و گسترش طرح اقدام پژوهی و درس پژوهی در بین معلمان
ارزیابی نظام ارزشیابی توصیفی، فرصت ها و چالش های پیش رو
ارزیابی میزان موفقیت طرح های آموزشی و پرورشی در حوزه ابتدایی، متوسطه و راهکارهای ارتقاء کیفیت آنها
بررسی و ارائه راهکارهای ارتقاء کیفیت تعامل های آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش
بررسی و ارائه راهکارهای تقویت بنیه علمی دانش آموزان متوسطه مناطق محرم با هدف موفقیت آنان در جذب سهمیه های بومی دانشگاه فرهنگیان 
سایر موضوعات مرتبط با ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش

محورهای ویژه همایش:
راهکارهای عملیاتی ارتقاء کیفیت در آموزش ابتدایی
راهکارهای عملیاتی ارتقاء کیفیت در آموزش متوسطه

محورهای جنبی همایش
علوم تربیتی
علوم روانشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
و موضوعات آزاد

 مقالات پذیرش شده در همایش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش