اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست، خرداد ماه ۱۳۹۰

اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست

1st Enviromental Remidiation Tehcnologies Conference

پوستر اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست

اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست