همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی

پوستر همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی

همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی