کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی، آبان ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی

Enterprise Risk Management Conference

پوستر کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی

کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی