همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی

National Conference on Islamic Mysticism And Razavi Teachings

پوستر همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی

همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد،دانشگاه آزاد اسلامي گناباد در شهر گناباد برگزار گردید.