همایش مجازی آموزش و پژوهش شهرداری های استان کرمان، بهمن ماه ۱۳۹۹

همایش مجازی آموزش و پژوهش شهرداری های استان کرمان

Virtual Conference on Education and Research of Kerman Municipalities

پوستر همایش مجازی آموزش و پژوهش شهرداری های استان کرمان

همایش مجازی آموزش و پژوهش شهرداری های استان کرمان در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش مجازی آموزش و پژوهش شهرداری های استان کرمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش مجازی آموزش و پژوهش شهرداری های استان کرمان