اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست

پوستر اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تهران، در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست