اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست

پوستر اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- فناوری های نوین در نمونه برداری آلاینده ها
- استانداردهای نمونه برداری آلاینده های محیط زیست
- روش های نمونه برداری آلاینده های خطرناک در پسماندهای شهری، خطرناک و بیمارستانی
- روش های نمونه برداری و پایش لحظه ای آلاینده های محیط زیست
- پروتکل ها و تفاهم نامه های بین المللی در حوزه نمونه برداری و پایش های محیط زیست
- بومی سازی استانداردهای نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست
- فناوری های نوین در آنالیز و پایش آلاینده های محیط زیست
- روش های مجازی و مدلسازی های عددی در پایش آلاینده های محیط زیست
- گرمایش جهانی و نقش پایش های زیست محیطی
- نمونه برداری و پایش های دریامقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست