هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی اسفند 97

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

Seventh National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies

پوستر هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار - موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

الف: علوم تربیتی

1-تعلیم و تربیت اسلامی 

2-برنامه ریزی آموزشی 

3-آموزش و پرورش ابتدایی 

4-آموزش پیش دبستانی 

5-تکنولوژی آموزشی

6-برنامه ریزی درسی 

7-تحقیقات آموزشی 

8-مدیریت آموزشی 

9- آموزش الکترونیک 

10-اخلاق اسلامی

ب: علوم روانشناسی

1-روانشاسی بالینی 

2-روانشناسی تربیتی 

3-روانشناسی شخصیت 

4-روانشناسی صنعتی و سازمانی 

5-روانشناسی عمومی

6-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی) 

7-فلسفه تعلیم و تربیت 

8-برنامه ریزی درسی 

9-روانشناسی سلامت 

10-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

پ: علوم اجتماعی و فرهنگی

1-پژوهش علوم اجتماعی 

2-علوم ارتباطات اجتماعی 

3-مطالعات زنان و خانواده 

4-مردم شناسی 

5-جامعه شناسی

6-جمعیت شناسی 

7-مددکاری اجتماعی 

8-برنامه ریزی رفاه اجتماعی 

9- مطالعات راهبردی فرهنگ 

10-مدیریت و برنامه ریزی امورفرهنگی

ت: محور ویژه

1- اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت جهادی 

2- علوم تربیتی و توسعه پایدار 

3- علوم روانشناسی و توسعه پایدار

4- علوم اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدار 

5-سایر مباحث مرتبط