هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، اسفند ماه 97

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

Seventh National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies

پوستر هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار - موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

الف: علوم تربیتی

1-تعلیم و تربیت اسلامی 

2-برنامه ریزی آموزشی 

3-آموزش و پرورش ابتدایی 

4-آموزش پیش دبستانی 

5-تکنولوژی آموزشی

6-برنامه ریزی درسی 

7-تحقیقات آموزشی 

8-مدیریت آموزشی 

9- آموزش الکترونیک 

10-اخلاق اسلامی

ب: علوم روانشناسی

1-روانشاسی بالینی 

2-روانشناسی تربیتی 

3-روانشناسی شخصیت 

4-روانشناسی صنعتی و سازمانی 

5-روانشناسی عمومی

6-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی) 

7-فلسفه تعلیم و تربیت 

8-برنامه ریزی درسی 

9-روانشناسی سلامت 

10-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

پ: علوم اجتماعی و فرهنگی

1-پژوهش علوم اجتماعی 

2-علوم ارتباطات اجتماعی 

3-مطالعات زنان و خانواده 

4-مردم شناسی 

5-جامعه شناسی

6-جمعیت شناسی 

7-مددکاری اجتماعی 

8-برنامه ریزی رفاه اجتماعی 

9- مطالعات راهبردی فرهنگ 

10-مدیریت و برنامه ریزی امورفرهنگی

ت: محور ویژه

1- اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت جهادی 

2- علوم تربیتی و توسعه پایدار 

3- علوم روانشناسی و توسعه پایدار

4- علوم اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدار 

5-سایر مباحث مرتبطمقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی